O ZHP

W tym dziale znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:

  • co to jest harcerstwo?
  • czym się zajmuje?
  • jakie wartości przekazuje?

Treści tutaj zawarte, w większości są żywcem wyjęte z najważniejszego dokumentu Związku, jakim jest Statut ZHP. Jako instruktorka ZHP jestem zobowiązana do przestrzegania Statutu, co daje Państwu gwarancję wysokiej jakości wartości przekazywanych dziecku, zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim oraz sposobu podejmowanych działań, umożliwiających realizację celów statutowych.

Mam nadzieję, że zgromadzony materiał okaże się przydatny i rozwiąże wszelkie wątpliwości czy niepokoje.

Przejdź do
Misja ZHP
Cele ZHP
System Wychowawczy