Sprawności

* HIGIENISTKA *

 1. Założyła opatrunek, nakleiła plaster z opatrunkiem, zabandażowała kończynę, wykorzystała w opatrywaniu chustę trójkątną.
 2. Zabezpieczyła się przed przeziębieniem, odmrożeniem.
 3. Zaradziła w przypadku skaleczenia, otarcia nogi, niewielkiego oparzenia, krwotoku z nosa, ukąszenia przez pszczołę lub osę.
 4. Zmierzyła temperaturę, wie jaka jest prawidłowa temperatura ciała.
 5. Poznała alarmowe numery telefonów. Wie, kiedy i w jaki sposób należy z nich korzystać.

* PRZYRODNICZKA *

 1. Rozpoznała po sylwetkach i liściach dziesięć drzew (np. dąb, brzozę, klon, leszczynę, wierzbę, topolę, lipę, sosnę, świerk, jodłę, modrzew).
 2. Rozpoznała na rysunku lub zdjęciu po pięć gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce.
 3. Uczestniczyła w wycieczce do lasu, ułożyła i przedstawiła w zastępie pięć zasad zachowania się w lesie.
 4. Samodzielnie lub z zastępem zasadziła drzewko w pobliżu swojego domu, na działce lub przy szkole.

* KUCHCIK *

 1. Przygotowała w terenie posiłek dla zastępu, korzystając z kuchni polowej lub kuchenki turystycznej.
 2. Zadbała o estetyczny wygląd polowego „stołu”.
 3. Przestrzegała zasad higieny przy sporządzaniu posiłków i zapoznała z nimi zastęp.
 4. Przygotowała śniadanie lub kolację dla domowników.
 5. Przygotowała podwieczorek według własnego pomysłu.

* OSZCZĘDNA *

 1. Wie, jakie są podstawowe miesięczne opłaty domowe.
 2. Zaoszczędziła pieniądze na wybrany przez siebie cel.
 3. Współuczestniczyła w organizowaniu akcji zarobkowej.
 4. Wymieniła surowce wtórne, które zbierała  i segregowała.
 5. Oszczędnie gospodaruje wszelkimi materiałami.

* SOBIERADEK OBOZOWY *

 1. Rozbiła samodzielnie mały namiot.
 2. Uczestniczyła w budowie urządzeń namiotowych, posługując się sprzętem pionierskim.
 3. Samodzielnie wykonała przedmiot przydatny na obozie, np. kosz na śmieci, wieszak, tablicę rozkazów.
 4. Rozpaliła ogień w bezpiecznym miejscu i zatarła dokładnie ślady po zakończeniu ogniska.

* MAJSTERKLEPKA *

 1. Skompletowała zestaw podstawowych narzędzi do majsterkowania i umie się nimi bezpiecznie posługiwać.
 2. Oczyściła przedmioty z drewna, metalu i tworzyw sztucznych, nie niszcząc ich.
 3. Skleiła rozbitą porcelanę, plastik, metal – przedstawiła swoje sposoby drobnych napraw na zbiórce zastępu.
 4. Wykonała proste prace, jak np. ostrzenie noży, wymiana baterii w latarce, kalkulatorze, radiu, wymiana uszczelki w kranie, naoliwienie zamka.

* OBSERWATORKA *

 1. Wyznaczyła strony świata za pomocą busoli, słońca, gwiazd i drzew.
 2. Poruszała się bezszelestnie po pomieszczeniu zamkniętym i w terenie, czołgając się i maskując swoją obecność.
 3. Rozpoznała w lesie ślady ludzi, zwierząt i pojazdów.
 4. Uczestniczyła w biegu terenowym poruszając się według znaków patrolowych.
 5. Zapamiętała przebytą drogę w terenie leśnym i w mieście, wróciła nią samodzielnie bez błądzenia.

* GONIEC *

 1. Wskazała drogę do urzędów i ważnych miejsc w swojej miejscowości.
 2. Dostarczyła list lub ustną wiadomość do adresata w wyznaczonym terminie.
 3. Nadała na poczcie: list polecony, telegram, przekaz pieniężny, paczkę.
 4. Bezbłędnie przekazała meldunek w czasie gry terenowej, posługując się wybranymi sposobami łączności.
 5. Odebrała i wysłała wiadomość pocztą internetową.

* HARCOWNIK *

 1. Uczestniczyła w 5 grach terenowych, przestrzegała zasad w nich obowiązujących.
 2. Poznała 10 ćwiczeń rozwijających spostrzegawczość, refleks, pamięć.
 3. Uczestniczyła razem z zastępem w zawodach, turnieju, meczu lub innej formie współzawodnictwa między zastępami.
 4. Brała udział w INO, grze ekologicznej lub biegu patrolowym.

* WSKAZIDROGA *

 1. W czasie gry lub zwiadu terenowego  poprowadziła zastęp do określonego miejsca odległego o ok. 2-3 km, odszukała wyznaczony obiekt.
 2. Na planie zaznaczyła nazwy ulic i placów  oraz ważne obiekty – ośrodek zdrowia, aptekę, pocztę, straż pożarną, posterunek policji itp.
 3. Poznała najbliższy obiekt godny zwiedzenia (zabytek historyczny, muzeum, osobliwość przyrodniczą itp.) i opowiedziała o nim na zbiórce zastępu.
 4. Wyszukała interesujące  informacje o swojej miejscowości w przewodniku, encyklopedii, Internecie oraz przedstawiła je zastępowi w dowolnej formie.

* ŁAZIK *

 1. Skompletowała ekwipunek turystyczny.
 2. Uczestniczyła w kilku wycieczkach, ubierając się stosownie do warunków terenowych i pogodowych, zabezpieczając się przed przegrzaniem i przemoczeniem oraz otarciem stóp.
 3. Poprawnie spakowała plecak, zabierając tylko rzeczy przydatne na tej wyprawie.
 4. Poznała zasady poruszania się po drogach.
 5. Uczestnicząc w wycieczkach i rajdach, zawsze zachowała pogodę ducha, mimo trudów wędrowania.

* JĘZYKOZNAWCA *

 1. Wyraża się poprawnie, nauczyła się umiejętnie korzystać ze słowników języka polskiego i poprawnej polszczyzny.
 2. Nauczyła się podstawowych zwrotów grzecznościowych w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim.
 3. W wybranym przez siebie języku obcym nauczyła się podstawowego słownictwa związanego z harcerstwem (co najmniej 20 słówek).
 4. Uczy się systematycznie wybranego języka obcego.

* SZPERACZ *

 1. Przygotowując żądaną informację, umiejętnie posłużyła się przewodnikiem, encyklopedią, Internetem.
 2. Zlokalizowała wybrany obiekt w nieznanym terenie, wykorzystując dostępne źródła informacji.
 3. Przeprowadziła wywiad dotyczący ciekawostek wybranej miejscowości i zaprezentowała go na zbiórce zastępu.
 4. W czasie obozu, biwaku lub rajdu zebrała ciekawostki na temat odwiedzanych miejsc i ludzi, prezentując je potem kolegom.

* SPORTOWIEC *

 1. Interesuje się wybraną dyscypliną sportu i popularyzuje ją, wymieniła nazwiska swoich ulubionych sportowców.
 2. Codziennie wykonuje poranną gimnastykę.
 3. Zademonstrowała swój zestaw ćwiczeń treningowych.
 4. Zorganizowała spotkanie z zawodnikiem lub trenerem swojej dyscypliny albo zaprezentowała film o życiu sportowców.

* MŁODA PŁYWACZKA *

 1. Przepłynęła 100 m, w tym połowę na plecach.
 2. Wytrzymała pod wodą 20 sekund.
 3. Nauczyła się prawidłowo zakładać kamizelkę ratunkową.
 4. Poznała zasady bezpieczeństwa i higieny kąpieli.

* ŚPIEWACZKA *

 1. Rozpoczęła  śpiew kilku piosenek na zbiórce zastępu.
 2. Nauczyła zastęp jednej piosenki.
 3. Zaśpiewała z pamięci 10 piosenek (harcerskich, narodowych lub żołnierskich).
 4. Występowała z zastępem, śpiewając kilka piosenek oraz brała udział w inscenizacji piosenki.
 5. Prowadzi na bieżąco swój śpiewnik harcerski, ma w nim zapisanych minimum 20 piosenek.

* MŁODA OBYWATELKA *

 1. Poznała historię godła i barw narodowych.
 2. Wie, co oznaczają i potrafi się wobec nich zachować. Zaśpiewała hymn państwowy.
 3. Odszukała na mapie Polski miejsca, które dotąd odwiedziła lub chciałaby odwiedzić.
 4. Zapoznała się z częścią statutu szkoły, zawierającą prawa i obowiązki ucznia. Angażuje się w życie swojej klasy.
 5. Poznała daty polskich świąt narodowych. Wie, na pamiątkę jakich wydarzeń zostały ustanowione. Przygotowała z zastępem zbiórkę z okazji jednego z nich.

* KOMPUTEROWIEC *

 1. Wykonała podstawowe czynności na komputerze: napisała tekst w edytorze tekstu, korzystając z arkusza kalkulacyjnego, wykonała prosty arkusz realizujący podstawowe operacje np. sumowanie komórek napisała i wysłała wiadomość pocztą elektroniczną.
 2. Zebrała biblioteczkę informatyczną i przygotowała do wykorzystania w drużynie.
 3. Znalazła podstawowe informacje w Internecie z dziedziny ją interesującej.
 4. Zainstalowała w komputerze nowy program komputerowy i skonfigurowała go do własnych potrzeb.
 5. Obsługując komputer, przestrzega obowiązujących zasad higieny pracy.