Plakietka drużyny

  1. Znam biografię patronki drużyny, wiem, kim była, kiedy żyła, czym się zasłużyła, gdzie zginęła i gdzie jest pochowana.
  2. Znam symbol drużyny i wiem, co oznacza. Wiem, jakie barwy ma drużyna i skąd wzięła się nazwa drużyny.
  3. Umiem zaśpiewać hymn państwowy, hymn ZHP, piosenkę drużyny.
  4. Zdobyłam stopień ochotniczki i plakietkę hufca.
  5. Znam obrzędowość swojej drużyny, umiem wymienić dwie sytuacje, w których przedstawię jak powinnam się zachować.
  6. Znam nazwiska dwóch poprzednich drużynowych swojej drużyny.
  7. Znam adres, telefon i stopień swojej drużynowej, przybocznych i zastępowej.